Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Başvuruların Değerlendirilmesi

İl Müdürlüğüne ulaşan başvurular Ar-Ge birimine teslim edilir. Ar-Ge birimi tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda değerlendirme komisyonuna sunulacak başvurular belirlenir. Değerlendirme komisyonuna sunulan başvurular gerekli saha ziyaretleri ve yönergenin ek-3’ünde yer alan değerlendirme formları doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra sonuçlandırılır.