Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Kamu Kurumu Sertifika Başvuru Kriterleri

1.ENERJİ KİMLİK BELGESİ

2.ATIK YÖNETİMİ 

  • Evsel Atıkların Yönetimi
  • Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi 

3.ENERJİ

  • Aydınlatma
  • Gün Işığından Faydalanma İmkanları
  • Isı Yalıtımı
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

4.HAVA

  • Isınma ve/veya Proseste Yakıt Kullanımı (Kullanılan yakıt türü, miktarı ve yüzdesi)
  • Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınan Diğer Tedbirler
  • Gürültü İle İlgili Alınan Tedbirler

5.SU

  • Su Temin Şekli
  • Su Kullanımı
  • Atıksu Oluşumu (Çeşit ve Miktarları) ve Bertaraf Şekli  
  • Atıksu Geri Kazanım Durumu
  • Yağmur Sularının Yönetimi

6.ÇEVRE DÜZENLEMESİ (PEYZAJ)

  • Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma
  • Sosyal Donatılar ü Otopark
  • Bisiklet Parkı
  • Görsel Kalite (Estetik)
  • Erişilebilirlik

7.PROJE-EĞİTİM VE DİĞER ETKİNLİKLER

  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Projeler
  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Yarışmalar
  • Çevre ile İlgili Yapılan veya Katılım Sağlanan Eğitim ve/veya Organizasyonlar
  • Çevre ile İlgili Yapılan Diğer Etkinlikler (Gezi vs.)
  • Uygulanan Çevre Yönetim Sistemleri
  • Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

Dökumanı indirmek için TIKLAYINIZ.