Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Nasıl Başvuru Yapılır

Çevre Dostu Sertifikası almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, yönergenin ekinde yer alan başvuru formları ve kriterler çerçevesinde hazırlanacak başvuru dosyası ile birlikte Çevre Dostu Sertifikası almak üzere İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler.