Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sağlık Kuruluşu Başvuru Değerlendirme Formu

ADI/ÜNVANI:

NO

KRİTERLER

PUAN

1

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

10

A SINIFI

10

B SINIFI

8

C SINIFI

6

D SINIFI

4

E SINIFI

3

F SINIFI

2

G SINIFI

1

2

ATIK YÖNETİMİ

25

2.1

Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının birbirleri ile karıştırılmadan kaynağında ayrıştırılması

5

2.2

Ambalaj Atıklarının Yönetimi

2

2.3

Bitkisel Atık Yağların Yönetimi 

2

2.4

Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi

2

2.5

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

2

2.6

Ayrı olarak ayrıştırılan tıbbi atıklar ile kesicidelici atıkların konulduğu torba ve kapların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde  belirtilen özelliklerde olması

2

2.7

Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkların sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar (tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal veya plastik, keskin kenarları olmayan dezenfeksiyonu kolay, atık üretme kapasitesine uygun büyüklükte) ile ayrı ayrı taşınması ve depolanması 

1

2.8

Temizlik ekipmanları, koruyucu giysiler, atık torbaları ve taşıma araçlarının geçici atık deposuna yakın bir yerde bulunması

1

2.9

Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysileri ve koruyucu ekipmanları kullanması, kullanılan giysilerin vardiya devrinden sonra farklı çamaşır makinasında yıkanması

2

2.10

Atık takibi ile ilgili olarak  ilgili birimler arasında  işbirliğinin  sağlanması

1

2.11

Tıbbi atıkların, bertaraf tesisine taşınmadan önce 48 saat içinde bertarafçı tarafından alınmaması durumunda depo içindeki sıcaklığın +4 derecenin altında olmasının sağlanması

2

2.12

Atıkların geçici depolanması amacıyla geçici atık deposu  veya konteyner bulundurulması, geçici depolama alanlarının temiz olması ve emici malzeme bulundurulması (talaş v.s.)

2

2.13

Tıbbi atıkların alınması sırasında üretici kurum ve bertarafçı arasında Ulusal Atık Taşıma Formu düzenlenmesi

1

3

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

5

3.1

Yazılı prosedür oluşturulması

2

3.2

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’na uygun hareket edilmesi

2

3.3

Tehlikeli maddelerin kullanımı ile ilgili eğitim düzenlenmesi

1

4

ENERJİ YÖNETİMİ

18

4.1

Aydınlatma

5

4.1.1

Aydınlatmada çevre dostu ve tasarruflu ürünler kullanılması

3

4.1.2

Gün ışığından faydalanma imkanlarının değerlendirilmesi

2

4.2

Isı Yalıtımı

8

4.2.1

Isı kayıplarının önlenmesi için tedbir alınması

2

4.2.2

Binaların ısı yalıtımlı olması

6

4.3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda projeler geliştirilmesi ve uygulanması

5

5

HAVA VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

12

5.1

Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması

10

5.2

Gürültünün Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması

2

6

SU YÖNETİMİ

10

6.1

Su tasarruf sistemlerinin kullanılması

2

6.2

Oluşan Atık suyun mevzuata uygun bertaraf edilmesi

5

6.3

Atık suyun geri kazanılması

1

6.4

Yağmur suyunun değerlendirilmesi için gerekli sistemin kurulması

2

7

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

10

7.1

Yeterli yeşil alan ve ağaçlandırma

2

7.2

Sosyal donatıların yeterliliği

1

7.3

Otopark bulunması

2

7.4

Bisiklet parkı bulunması

2

7.5

Görsel kalite (estetik)

1

7.6

Erişilebilirlik (Engellilere yönelik yapılan çalışmalar)

2

8

PROJE-EĞİTİM VE DİĞER ETKİNLİKLER

10

8.1

Proje Gerçekleştirilmesi (Tübitak, AB, Kalkınma Ajansları vb.)

3

8.2

Yarışma Düzenlenmesi

2

8.3

Eğitimler

2

8.4

Organizasyonlar

2

8.5

Diğer (yönetim sistemleri, gezi vb.)

1

 

TOPLAM

100

Dökumanı indirmek için TIKLAYINIZ.