Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sağlık Kuruluşu Sertifika Başvuru Kriterleri

1.ENERJİ KİMLİK BELGESİ

2.ATIK YÖNETİMİ 

  • Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının birbirleri ile karıştırılmadan kaynağında ayrıştırılması
  • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
  • Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
  • Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Yönetimi
  • Ayrı olarak ayrıştırılan tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkların konulduğu torba ve kapların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde olması
  • Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkların sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar (tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal veya plastik, keskin kenarları olmayan dezenfeksiyonu kolay, atık üretme kapasitesine uygun büyüklükte) ile ayrı ayrı taşınması ve depolanması
  • Temizlik ekipmanları, koruyucu giysiler, atık torbaları ve taşıma araçlarının geçici atık deposuna yakın bir yerde bulunması
  • Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysileri ve koruyucu ekipmanları kullanması. Kullanılan giysilerin vardiya devrinden sonra farklı çamaşır makinasında yıkanması
  • Atık takibi ile ilgili olarak ilgili birimler arasında işbirliğinin sağlanması
  • Tıbbi atıkların, bertaraf tesisine taşınmadan önce 48 saat içinde bertarafçı tarafından alınmaması durumunda depo içindeki sıcaklığın +4 derecenin altında olmasının sağlanması
  • Atıkların geçici depolanması amacıyla geçici atık deposu veya konteyner bulundurulması, geçici depolama alanlarının temiz olması ve emici malzeme bulundurulması (talaş v.s.)
  • Tıbbi atıkların alınması sırasında üretici kurum ve bertarafçı arasında Ulusal Atık Taşıma Formu düzenlenmesi
  • Tıbbi Atık Miktarları (Son 1 yıl)

3.TEHLİKELİ MADDELERİN YÖNETİMİ 

  • Yazılı prosedür oluşturulması.
  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına uygun hareket edilmesi.
  • Tehlikeli maddelerin kullanımı ile ilgili eğitim düzenlenmesi.

4.ENERJİ

  • Aydınlatma
  • Gün Işığından Faydalanma İmkanları
  • Isı Yalıtımı
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

5.HAVA VE GÜRÜLTÜ

  • Isınma ve/veya Proseste Yakıt Kullanımı (Kullanılan yakıt türü, miktarı ve yüzdesi)
  • Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler
  • Gürültü İle İlgili Alınan Tedbirler

6.SU

  • Su Temin Şekli
  • Su Kullanımı
  • Atıksu Oluşumu (Çeşit ve Miktarları) ve Bertaraf Şekli  
  • Atıksu Geri Kazanım Durumu
  • Yağmur Sularının Yönetimi

7.ÇEVRE DÜZENLEMESİ (PEYZAJ)

  • Yeşil Alanlar
  • Ağaçlandırma
  • Sosyal Donatılar
  • Otopark
  • Bisiklet Parkı
  • Görsel Kalite (Estetik)
  • Erişilebilirlik

8.PROJE-EĞİTİM VE DİĞER ETKİNLİKLER 

  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Projeler
  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Yarışmalar
  • Çevre ile İlgili Yapılan veya Katılım Sağlanan Eğitim ve/veya Organizasyonlar
  • Çevre ile İlgili Yapılan Diğer Etkinlikler (Gezi vs.)
  • Uygulanan Çevre Yönetim Sistemleri
  • Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

Dökumanı indirmek için TIKLAYINIZ.