Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sanayi Tesisi Başvuru Değerlendirme Formu

      

ADI/ÜNVANI:

NO

KRİTERLER

PUAN

SANAYİ TESİSLERİ

(üretim yapanlar hariç)

ÜRETİM TESİSLERİ

1

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

10

-

A SINIFI

10

-

B SINIFI

8

-

C SINIFI

6

-

D SINIFI

4

-

E SINIFI

3

-

F SINIFI

2

-

G SINIFI

1

-

2

ATIK YÖNETİMİ

25

25

2.1

Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının birbirleri ile karıştırılmadan kaynağında ayrıştırılması

5

5

2.2

Ambalaj Atıklarının Yönetimi

4

4

2.3

Bitkisel Atık Yağların Yönetimi

2

2

2.4

Atık Yağların Yönetimi

2

2

2.5

Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi

2

2

2.6

Tıbbi Atıkların Yönetimi

2

2

2.7

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

4

4

2.8

Tehlikesiz Atıkların Yönetimi

4

4

3

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

5

5

3.1

Yazılı prosedür oluşturulması

2

2

3.2

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’na uygun hareket edilmesi

2

2

3.3

Tehlikeli maddelerin kullanımı ile ilgili eğitim düzenlenmesi

1

1

4

ENERJİ YÖNETİMİ

18

24

4.1

Aydınlatma

5

8

4.1.1

Aydınlatmada çevre dostu ve tasarruflu ürünler kullanılması

3

5

4.1.2

Gün ışığından faydalanma imkanlarının değerlendirilmesi

2

3

4.2

Isı Yalıtımı

8

11

4.2.1

Isı kayıplarının önlenmesi için tedbir alınması

2

2

4.2.2

Binaların ısı yalıtımlı olması

6

9

4.3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda projeler geliştirilmesi ve uygulanması

5

5

5

HAVA VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ

12

16

5.1

Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması

10

12

5.2

Gürültünün Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması

2

4

6

SU YÖNETİMİ

10

10

6.1

Su tasarruf sistemlerinin kullanılması

2

2

6.2

Oluşan Atık suyun mevzuata uygun bertaraf edilmesi

5

5

6.3

Atık suyun geri kazanılması

1

1

6.4

Yağmur suyunun değerlendirilmesi için gerekli sistemin kurulması

2

2

7

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

10

10

7.1

Yeterli yeşil alan ve ağaçlandırma

2

2

7.2

Sosyal donatıların yeterliliği

1

1

7.3

Yeterli otopark bulunması

2

2

7.4

Bisiklet parkı bulunması

2

2

7.5

Görsel kalite (estetik)

1

1

7.6

Erişilebilirlik (Engellilere yönelik yapılan çalışmalar)

2

2

8

PROJEEĞİTİM VE DİĞER ETKİNLİKLER

10

10

8.1

Proje Gerçekleştirilmesi (Tübitak, AB, Kalkınma Ajansları vb.)

3

3

8.2

Yarışma Düzenlenmesi

2

2

8.3

Eğitimler

2

2

8.4

Organizasyonlar

2

2

8.5

Diğer (yönetim sistemleri, gezi vb.)

1

1

 

TOPLAM

100

100

Dökumanı indirmek için TIKLAYINIZ.