Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sanayi Tesisi Sertifika Başvuru Kriterleri

1.ENERJİ KİMLİK BELGESİ

2. ATIK YÖNETİMİ 

  • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
  • Bitkisel Atık Yağların Yönetimi
  • Atık Yağların Yönetimi
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
  • Tıbbi Atıkların Yönetimi
  • Tehlikeli Atıkların Yönetimi
  • Tehlikesiz Atıkların Yönetimi

3.TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

  • Yazılı Prosedür Oluşturulması
  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları’na Uygun Hareket Edilmesi
  • Tehlikeli Maddelerin Kullanımı ile İlgili Eğitim Düzenlenmesi

4.ENERJİ

  • Aydınlatma
  • Gün Işığından Faydalanma İmkanları
  • Isı Yalıtımı
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

5.HAVA VE GÜRÜLTÜ

  • Isınma ve/veya Proseste Yakıt Kullanımı (Kullanılan yakıt türü, miktarı ve yüzdesi)
  • Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler
  • Baca Gazı Arıtma Sisteminde Oluşan Katı veya Sıvı Atık Varsa Cins, Miktar ve Bertaraf Yöntemi
  • Tesisten Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları
  • Gürültü İle İlgili Alınan Tedbirler

6.SU

  • Su Temin Şekli
  • Su Kullanımı
  • Atıksu Oluşumu (Çeşit ve Miktarları) ve Bertaraf Şekli  
  • Atıksu Geri Kazanım Durumu
  • Yağmur Sularının Yönetimi

7.ÇEVRE DÜZENLEMESİ (PEYZAJ)

  • Yeşil Alanlar ve Ağaçlandırma
  • Sosyal Donatılar ü Otopark
  • Bisiklet Parkı
  • Görsel Kalite (Estetik)
  • Erişilebilirlik

8.PROJE-EĞİTİM VE DİĞER ETKİNLİKLER 

  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Projeler
  • Çevre ile İlgili Gerçekleştirilen Yarışmalar
  • Çevre ile İlgili Yapılan veya Katılım Sağlanan Eğitim ve/veya Organizasyonlar
  • Çevre ile İlgili Yapılan Diğer Etkinlikler (Gezi vs.)
  • Uygulanan Çevre Yönetim Sistemleri
  • Uygulanan Kalite Yönetim Sistemleri

Dökumanı indirmek için TIKLAYINIZ.