Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sertifika Denetimi ve İptali

Yapılacak denetimlerde sertifika sahibinin sertifika alma şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde, verilen sertifika sertifika alma şartları yerine getirilinceye kadar bir kereye mahsus olmak üzere askıya alınacaktır.
 
Sertifika alma şartının ikinci kez kaybedilmesi durumunda verilen sertifika iptal edilecektir.
 
Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvuruları bir yıl süre ile değerlendirilmeyecektir.