Çevre Dostu Projesi
Çevre Dostu Projesi
Sertifikanın Faydaları

Çevre Dostu Sertifikası ile;

- Su ve enerji tasarrufu sağlanacak,

- Düzenli bir atık yönetimi oluşacak,

- Hava kalitesinde artış sağlanacak,

- Böylece Çevre Dostu Sertifikası'na sahip yapılarda yaşam kalitesi yükselecek ve bu yapıların değeri artacaktır.

Ayrıca;

Çevre Dostu Sertifikasına sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler için ;

- Mahalli Çevre Kurulu tarafından, tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinde,

- Bolu Belediye Başkanlığımız tarafından, atıksu ve içme suyu tarifelerinde indirim uygulanmaktadır.
 
İlimizde 2019 yılında tıbbi atık üreticilerine uygulanacak olan tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf ücreti KDV Hariç 3,25 TL/Kg, Çevre Dostu Sertifikasına sahip tıbbi atık üreticileri için KDV Hariç 2,70 TL/Kg olarak uygulanacaktır.

İçme suyu ve atıksu bedellerinde de Bolu Belediye Başkanlığınca 2019 yılı için yaklaşık %20 indirim uygulanmaktadır.